Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

12:07, 04/08/2020
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị xã Buôn Hồ đã từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng (CTTT), góp phần giữ vững khối đại đoàn kết, thống nhất.
 
Thực tế cho thấy, công tác CTTT trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, tại một số chi bộ, đảng bộ công tác CTTT có lúc chưa kịp thời, thiếu sâu sát, còn mang tính hình thức; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi. Đặc biệt, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất đoàn kết, bè phái, chia rẽ nội bộ, đơn thư tố cáo, thiếu dân chủ, thiếu minh bạch, nhất là các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, công tác cán bộ… Từ đó làm giảm sức chiến đấu, uy tín của tổ chức đảng, mất niềm tin vào đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Những vấn đề trên xuất phát từ việc nhiều cấp ủy, nhất là người đứng đầu chưa thật sự nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác CTTT nên chưa thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn xã hội, làm cho công tác này tại một số đảng bộ, chi bộ chưa tạo được nhiều đột phá.
 
Từ thực trạng đó, Thị ủy đã nghiên cứu và xác định cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng công tác CTTT. Theo đó, ngoài việc chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, Thị ủy đã phân công cán bộ có uy tín, kinh nghiệm tìm hiểu, bàn bạc và thực hiện các biện pháp tháo gỡ, có giải pháp ổn định tư tưởng ở những nơi xảy ra điểm "nóng" để kịp thời ngăn chặn, xử lý. 
 
Cán bộ  công chức phường  An Bình  (Thị xã  Buôn Hồ) giải quyết các thủ tục hành chính cho  người dân.   Ảnh:  Hoàng Tuyết
Cán bộ công chức phường An Bình (Thị xã Buôn Hồ) giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Hoàng Tuyết
Việc quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng được Đảng bộ cụ thể hóa dưới nhiều hình thức, phù hợp với từng nội dung, đối tượng nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.  
 
Hằng năm, toàn Đảng bộ thị xã đều duy trì và tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với chủ đề, chủ điểm. Riêng trong năm 2018, Thị ủy đã tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thái độ phục vụ của công chức, viên chức trên địa bàn thị xã, nhằm góp phần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ đối với nhân dân.
 
Đảng bộ thị xã có 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; bình quân hằng năm có 90,5% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh, 89,02% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác này cũng được các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc thực hiện và phát huy hiệu quả. Đơn cử tại Đảng ủy phường An Bình, hằng tháng thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy luân phiên dự họp tại các chi bộ trực thuộc. Qua đó phổ biến, quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên cho cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận trong nhân dân để định hướng tư tưởng, góp phần phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, hằng năm, thông qua Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân, lắng nghe, tiếp thu các vấn đề người dân ở cơ sở mong muốn, đề đạt, từ đó có kiến nghị đối với cấp trên để có hướng giải quyết.

Đồng chí Y Vinh Tơr, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ khẳng định: “Việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác CTTT để giữ vững khối đoàn kết, thống nhất là một yêu cầu quan trọng và cấp thiết giai đoạn hiện nay. Trên quan điểm đó, Thị ủy đặc biệt quan tâm triển khai, gắn giáo dục đạo đức, lối sống với trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu. Qua đó, tạo sự quan tâm, đồng tình, thay đổi lớn trong nhận thức của cán bộ đảng viên, nhất là tại các đợt sinh hoạt chuyên đề”.Đảng bộ thị xã có 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; bình quân hằng năm có 90,5% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh, 89,02% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Hồng Tuyết
 

Ý kiến bạn đọc