Multimedia Đọc Báo in

Thông cáo báo chí

11:12, 06/09/2020
Ngày 20-8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã họp Kỳ thứ 85 để xem xét, kết luận một số nội dung:
 
    1. Xem xét, kết luận kiểm tra việc thực hiện Thông báo kết luận của UBKT Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Krông Ana, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Buôn Đôn.
 
    Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Krông Ana, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Buôn Đôn đã xây dựng kế hoạch, có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các thông báo, kết luận số 228-TB/UBKTTU, ngày 24-4-2019 và thông báo kết luận số 232-TB/UBKTTU, ngày 2-5-2019 của UBKT Tỉnh ủy.
 
th
Đại biểu tham dự tại Kỳ họp thứ 85
   
 2. Xem xét, kết quả kiểm tra việc thực hiện Thông báo kết quả giám sát của UBKT Tỉnh ủy đối với đồng chí Bùi Văn Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.
 
    Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh uỷ nhận thấy: Đồng chí Bùi Văn Chuẩn đã xây dựng kế hoạch, có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Thông báo số 253TB/UBKTTU, ngày 1-10-2013 của UBKT Tỉnh ủy.
 
    3. Xem xét, kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên
 
    Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: trong mốc kiểm tra, Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên đã có một số ưu điểm trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ này Đảng ủy vẫn còn tồn tại một số thiếu sót, khuyết điểm cần được khắc phục và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên phân công công tác khác phù hợp đối với 1 trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật và không giao nhiệm vụ phục vụ công tác thi kiểm tra đầu vào cho học sinh, sinh viên đối với 1 trường hợp khác có vi phạm đã bị xử lý kỷ luật.
 
    4. Xem xét, kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí Nguyễn Văn Nhị, nguyên Bí thư Chi bộ thôn 7B, Đảng bộ xã Ea Ô, huyện Ea Kar.
 
 Qua xem xét báo cáo kết quả giải quyết, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Kar áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Nhị là có cơ sở. Tuy nhiên, qua xem xét quá trình công tác, động cơ sai phạm, có cân nhắc, chiếu cố, UBKT Tỉnh ủy thống nhất xóa hình thức kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Nhị.
 
    Ngoài ra, cũng tại kỳ họp này UBKT Tỉnh ủy đã cho ý kiến nhận xét đối với các đồng chí Tỉnh ủy viên tái cử và nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia lần đầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định và hướng dẫn của UBKT Trung ương; thông qua báo cáo kết quả công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 – 2020 của UBKT Tỉnh ủy.
 
UBKT Tỉnh ủy
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.