Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Lắk: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

05:45, 10/12/2020

Đảng bộ huyện Lắk hiện có 31 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc (gồm 16 đảng bộ cơ sở và 15 chi bộ cơ sở) với tổng số gần 3.000 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 42%.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy trực thuộc đã triển khai quán triệt các nghị quyết của Đảng; các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đến các tổ chức đảng và đảng viên.

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk.
Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk.

Bên cạnh đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk cũng đã ban hành một số quy định, quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy trình kiểm tra, giám sát… liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy cũng phân công các thành viên UBKT phụ trách, theo dõi các TCCS đảng trực thuộc để kịp thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo đúng quy định, quy trình, thủ tục, phát huy hiệu quả.

Đồng chí Lê Văn Hiền, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lắk cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện 26 cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng và 20 đảng viên, giám sát 20 cuộc đối với tổ chức đảng và 20 đảng viên (hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa). Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy đã thực hiện 53 cuộc kiểm tra, giám sát (hoàn thành 100% kế hoạch); UBKT Huyện ủy đã thực hiện 41 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên…

Các cá nhân có thành tích được khen thưởng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.
Các cá nhân có thành tích được khen thưởng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.
 
"Nhìn chung, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đã nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao".
 
 Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lắk  Lê Văn Hiền

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Huyện ủy và cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở đã phát hiện và tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng cấp dưới và 119 trường hợp đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, giải quyết 24 đơn tố cáo đảng viên… Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 chi bộ; thi hành kỷ luật đối với 121 cá nhân (khiển trách 104 trường hợp, cảnh cáo 17 trường hợp), trong đó có 37 trường hợp là cấp ủy viên các cấp. Theo đánh giá, việc xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đã thực hiện nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng trình tự thủ tục, đúng người, đúng lỗi vi phạm nên không có trường hợp đảng viên khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Theo đồng chí Lê Văn Hiền, trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tăng cường giám sát việc khắc phục những sai phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra; đề cao việc tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, xác định đúng đắn trách nhiệm, nhất là người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, sẽ chú trọng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và cả hệ thống chính trị; tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc