Multimedia Đọc Báo in

Tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2017

08:40, 27/03/2017

Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện Krông Ana đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai quyết định, phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho các thành viên trong Ban chỉ đạo, công chức văn phòng – thống kê các xã, thị trấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017; giới thiệu và hướng dẫn phương án tổng điều tra, nội dung và kế hoạch điều tra, kế hoạch tuyên truyền, phát động phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế; phương pháp, cách thức thu thập thông tin phiếu hành chính sự nghiệp... 

                             Kim Ngân 

 


Ý kiến bạn đọc