Multimedia Đọc Báo in

Phổ biến kiến thức kinh tế tập thể tại các địa phương

20:49, 27/10/2017
Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về kinh tế tập thể tại huyện Krông Năng và thị xã Buôn Hồ. 
 
Các học viên tham gia tập huấn
Các học viên tham gia tập huấn
Tham gia tập huấn có gần 100 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thành viên HTX, tổ hợp tác và hội viên nông dân. Học viên được cán bộ Liên minh HTX tỉnh thông tin một số nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về kinh tế tập thể; Luật HTX năm 2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, ngày 21-11-2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; mô hình tổ chức hoạt động HTX xã kiểu mới; các bước thành lập và quyền lợi của thành viên HTX và vai trò của HTX, tổ hợp tác trong xây dựng nông thôn mới…
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Những nội dung cơ bản về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.