Multimedia Đọc Báo in

Phổ biến kiến thức kinh tế tập thể tại các địa phương

20:49, 27/10/2017
Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về kinh tế tập thể tại huyện Krông Năng và thị xã Buôn Hồ. 
 
Các học viên tham gia tập huấn
Các học viên tham gia tập huấn
Tham gia tập huấn có gần 100 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thành viên HTX, tổ hợp tác và hội viên nông dân. Học viên được cán bộ Liên minh HTX tỉnh thông tin một số nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về kinh tế tập thể; Luật HTX năm 2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, ngày 21-11-2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; mô hình tổ chức hoạt động HTX xã kiểu mới; các bước thành lập và quyền lợi của thành viên HTX và vai trò của HTX, tổ hợp tác trong xây dựng nông thôn mới…
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​