Sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước gặp khó
Cập nhật lúc 14:09, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)
Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (DN) tỉnh cho biết, công tác sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, tiến độ đang diễn ra chậm.
 
Theo Công văn số 1832/TTg-ĐMDN ngày 15-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc quản lý của UBND tỉnh Đắk Lắk, có 6 công ty nông nghiệp phải cổ phần hóa, 3 DN giải thể, 15 công ty lâm nghiệp củng cố duy trì hoạt động và chuyển thành công ty TNHH 2TV. Tuy nhiên, đến nay mới cổ phần hóa được một DN là Công ty Cổ phần cà phê Phước An trên cơ sở Công ty TNHH MTV cà phê Phước An; đồng thời phê duyệt giá trị DN và xây dựng phương án cổ phần hóa đối với 4 DN; chuyển thành công ty TNHH 2TV với 6 DN; phê duyệt phương án giải thể 3 DN; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động 8 DN, giữ nguyên vốn điều lệ. 
 
Nhà máy chế biến cà phê của Công ty Cổ phần cà phê Phước An
Nhà máy chế biến cà phê của Công ty Cổ phần cà phê Phước An
 
Nguyên nhân khiến việc sắp xếp, đổi mới DN Nhà nước do tỉnh quản lý gặp nhiều khó khăn, triển khai chậm tiến độ do đất của DN bị xâm canh, lấn chiếm, tranh chấp; các công ty nông, lâm nghiệp chưa thống nhất được diện tích đất giao về địa phương quản lý nên chậm phê duyệt phương án sử dụng đất; công tác xác định giá trị DN khó khăn và một số đơn vị chưa hoàn thành đối chiếu công nợ, thanh lý hợp đồng và thu hồi nợ…
 
Minh Thông
 
,