Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng 67 mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp

19:43, 06/01/2018

Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, năm 2017, ngành Khuyến nông đã thực hiện 67 mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với 626 hộ tham gia.

Học viên tham gia lớp tập huấn đầu bờ về mô hình sản xuất cà phê bền vững từ Chương trình Khuyến nông Quốc gia
Một mô hình sản xuất cà phê bền vững được thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến nông quốc gia

Trong đó, 3 mô hình (92 hộ tham gia) do Trung tâm thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến nông quốc gia, 12 mô hình (255 hộ) được thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến nông tỉnh, 52 mô hình (279 hộ) do Trạm khuyến nông huyện, thị xã, thành phố thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến nông của địa phương.

Theo đánh giá, các mô hình được xây dựng theo định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu đã góp phần nâng cao nhận thức của các nông hộ về các tác động của thời tiết đối với sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, đưa các giải pháp sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu đến với nông dân, qua đó từng bước thay đổi tập quán sản xuất theo năng suất sang sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và thị trường tiêu thụ.   

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​