Giá bán điện tăng 8,36%
Cập nhật lúc 16:17, Thứ Năm, 21/03/2019 (GMT+7)
.
Bộ Công thương đã công bố quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 áp dụng từ ngày 20-3 với mức giá mới là 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 8,36% so mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành.
 
Cụ thể giá bán lẻ điện cho sinh hoạt gồm 6 bậc: bậc 1 (dưới 50 kWh) sẽ chịu mức giá 1.678 đồng/kWh; bậc 2: (từ 51 – 100 kWh): 1.734 đồng/kWh; bậc 3 (từ 101 – 200 kWh): 2.014 đồng/kWh; bậc 4: (từ 201 – 300 kWh): 2.536 đồng/kWh; bậc 5  (từ 301 – 400 kWh): 2.834 đồng/kWh; bậc 6 (từ 401 trở lên): 2.927 đồng/kWh.
 
Đối với các ngành sản xuất, giá bán lẻ điện cấp điện áp từ 110kV trở lên, trong giờ bình thường là 1.536 đồng/kWh, giờ thấp điểm: 970 đồng/kWh và giờ cao điểm: 2.759 đồng/kWh. Với cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV, giá theo các khung giờ lần lượt là: 1.555 đồng/kWh, 1.007 đồng/kWh và 2.871 đồng/kWh. Cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV, giá theo các khung giờ  là: 1.611 đồng/kWh, 1.044 đồng/kWh và 2.964 đồng/kWh.
 
Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk lắp công tơ cho khách hàng
Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk lắp công tơ cho khách hàng

Được biết, lần điều chỉnh giá điện gần nhất diễn ra vào ngày 1-12-2017, giá điện tăng từ 1.622,01 đồng/kWh lên 1.720,65 đồng/kWh.

 
Minh Chi
 
,