Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh xây dựng 114 chuỗi liên kết sản xuất - chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

17:32, 30/03/2021

Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 7-11-2011 của Tỉnh ủy về Định hướng chiến lược sản phẩm công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020, ngành Công thương đã phối hợp với ngành Nông nghiệp và các ngành liên quan tiến hành điều tra phân loại và đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, trong đó chú trọng sản phẩm công nghiệp chế biến nông sản.

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm công nghiệp chủ lực, xây dựng chuỗi giá trị một số sản phẩm như: cà phê, bơ, mắc ca, hồ tiêu... 

Các sản phẩm OCOP tại Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt I năm 2020
Các đại biểu tham quan sản phẩm OCOP tại Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt I năm 2020

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 114 chuỗi liên kết sản xuất - chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và 35 sản phẩm được đánh giá công nhận các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Hiện ngành Công thương triển khai Đề án xây dựng trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2035 nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường khả năng cạnh tranh và tiêu thụ nông sản.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc