Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị: Giảm dần khoảng cách giới trong các lĩnh vực

08:32, 12/12/2017

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 15-CTr/TU.

Đồng thời tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chương trình hành động cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân; chỉ đạo cơ quan tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương; đưa nội dung bình đẳng giới vào nghị quyết và các lĩnh vực hoạch định chính sách của tỉnh. Có thể nói, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11, nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được nâng lên, tạo chuyển biến rõ nét về công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị.

Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã, phường trong Cụm giao ước thi đua số 4 (TP. Buôn Ma Thuột)  ký kết giao ước thi đua năm 2017.
Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã, phường trong Cụm giao ước thi đua số 4 (TP. Buôn Ma Thuột) ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hường, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị hướng đến đối tượng là phụ nữ nên các cấp hội đã nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện thông qua việc tiếp tục đổi mới công tác hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Phụ nữ đã được tiếp cận các chính sách, pháp luật, tạo điều kiện tham gia ngày càng nhiều hơn, chủ động hơn vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự phát triển của gia đình, cộng đồng.

Trong 10 năm qua, các cấp hội đã giới thiệu trên 5.400 lượt cán bộ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; phối hợp tổ chức 383 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội; phát triển mới 30.338 hội viên; giới thiệu cho cấp ủy các cấp xem xét, kết nạp 6.327 đảng viên nữ, nâng tổng số đảng viên nữ trong toàn tỉnh lên hơn 24.000 đồng chí. Đội ngũ cán bộ hội ngày càng trưởng thành, trình độ được nâng lên, 100% cán bộ hội cấp tỉnh có trình độ đại học, trên đại học, 95,1% cán bộ hội cấp huyện có trình độ đại học, cao đẳng; 100% chủ tịch hội cấp xã đều đạt tiêu chuẩn cán bộ…

Trong xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ nữ. Nhiều cán bộ nữ đã được tạo điều kiện học cao học, nghiên cứu sinh, bồi dưỡng cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, đại học chuyên ngành phục vụ công tác. Chất lượng đội ngũ cán bộ nữ được nâng lên cả trình độ chuyên môn và chính trị, được bố trí các chức vụ lãnh đạo, quản lý nhiều hơn.

Bà H’Yâo Knul, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, hiện nay tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh là 46.297 người, trong đó có 29.031 cán bộ nữ. Lao động trong các doanh nghiệp, công ty cổ phần là 81.750 người, trong đó có gần 44.400 lao động nữ. Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Hội Phụ nữ xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar) đập heo đất tiết kiệm góp quỹ hỗ trợ người nghèo.
Hội Phụ nữ xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar) đập heo đất tiết kiệm góp quỹ hỗ trợ người nghèo.

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chương trình số 15-CTr/TU về công tác phụ nữ đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát huy ngày càng tốt hơn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặc dù vậy, bản thân cán bộ nữ cũng cần nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội, nỗ lực, phấn đấu rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, cố gắng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy ở cấp tỉnh là 12,28%, cấp huyện 13,66%, cấp cơ sở 17,63%, tăng lần lượt 5,01%, 0,42% và 1,82% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở cấp tỉnh có 25,88%, cấp huyện 22,94%, cấp cơ sở 18,22%, đến nhiệm kỳ 2016-2021 lần lượt là 22,35%, 24,91% và 26,4%.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.