Multimedia Đọc Báo in

Phấn đấu 100% nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời

17:46, 15/01/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 7-1 triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu đến năm 2020 nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đối với chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan và người dân.

Phấn đấu 100% nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời; 80% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp.

312
Cán bộ dân số tuyên truyền về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và bình đẳng giới tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana (ảnh minh họa)

Để đạt mục tiêu trên, kế hoạch tập trung vào các nhiệu vụ và giải pháp: nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, người cung cấp dịch vụ và cộng tác viên tại cộng đồng về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới…

Yến Ngọc

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.