Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ kinh phí cho các trường chuyên ở vùng khó khăn

14:10, 23/10/2012

Thủ tướng Chính phủ đồng ý sử dụng toàn bộ kinh phí 20 triệu USD của Chương trình chính sách (thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á) để hỗ trợ cải thiện, nâng cao điều kiện dạy và học của trường chuyên ở các vùng khó khăn.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020 (được phê duyệt theo Quyết định số 959/QĐ-TTg, ngày 24-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ), như đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Du ( Dak Lak) tham dự Lễ khai giảng năm học 2012-2013
Học sinh Trường THPT Nguyễn Du (Dak Lak) tham dự Lễ khai giảng năm học 2012-2013 (Ảnh: minh họa)

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng và phát triển các trường trung học phổ thông chuyên thành một hệ thống cơ sở giáo dục trung học có chất lượng giáo dục cao, đạt Chuẩn quốc gia, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát hiện những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trọng học tập để bồi dưỡng thành những người có lòng yêu đất nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; có ý thức tự lực; có nền tảng kiến thức vững vàng; có phương pháp tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo; có sức khỏe tốt để tạo nguồn tiếp tục đào tạo thành nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các trường trung học phổ thông chuyên là hình mẫu của các trường trung học phổ thông về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc và các địa phương liên quan, căn cứ Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020 và nhu cầu thực tế của các trường chuyên thuộc đối tượng đầu tư để xây dựng dự toán kinh phí, phương thức quản lý phù hợp, trình phê duyệt theo quy định.

Nguồn website ĐCSVN
 


Ý kiến bạn đọc