Multimedia Đọc Báo in

Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT trước năm 2020

17:38, 11/01/2019

Theo Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 7-1-2019 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện, phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT trước năm 2020.

Thông báo nêu rõ, năm 2019, với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”, công tác người cao tuổi cần được các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục quan tâm ưu tiên, kiên trì tổ chức thực hiện, trước hết cần nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác người cao tuổi; phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, giảm giá vé, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được tham quan các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định.

Y bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
Y bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh cho người cao tuổi trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai chỉ đạo, lồng ghép các chương trình, thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi theo kế hoạch nhiệm vụ đề ra, phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương và các quy định hiện hành. Đồng thời tổ chức triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 và Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ LĐ-TB&XH, với vai trò Thường trực Ủy ban Quốc gia đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các dịch vụ công tác xã hội, hỗ trợ người cao tuổi sinh sống tại gia đình, cộng đồng và tăng cường an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở theo quy định; thống nhất hướng dẫn lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở; đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên ngành lão khoa, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi cho CBNV y tế tại cơ sở. Chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện, phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT trước năm 2020…

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.