Các huyện M'Đrắk, Ea Súp triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018
Cập nhật lúc 15:43, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

● UBND huyện M'Đrắk vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018.   

Năm 2017, Ban CHQS huyện M’Đrắk đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Trong đó, địa phương đã tổ chức diễn tập "Khu vực phòng thủ" huyện đạt loại tốt; tổ chức diễn tập "Chiến đấu phòng thủ" theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị tại 3 xã Ea Trang, Cư Mta, Cư Kroá, kết quả đạt khá. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đạt 2,35% so với dân số, kiện toàn tổ chức các đơn vị DQTV, Ban CHQS xã, thị trấn và Ban CHQS khối tự vệ đúng đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Huyện kết nạp được 18 đảng viên trong lực lượng thanh niên nhập ngũ, DQTV, dự bị động viên; 10/13 chi bộ quân sự có cấp ủy, tăng 2 chi bộ so với năm 2016.

Năm 2018, huyện M’Đrắk phấn đấu tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt; đăng ký quản lý chặt chẽ nguồn động viên, biên chế lực lượng dự bị động viên bảo đảm xây dựng đủ 100% đầu mối đơn vị so với chỉ tiêu được giao, phấn đấu đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 60%; tập trung rà soát, củng cố xây dựng lực lượng DQTV ổn định, đủ số lượng, đạt chất lượng, xây dựng lực lượng DQTV gắn với xây dựng xã, thị trấn vững mạnh toàn diện...

Ban CHQS huyện Ea Súp vừa tổng kết công tác quân sự năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017, Ban CHQS huyện Ea Súp đã tham mưu tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn; thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Ban CHQS huyện cũng đã duy trì tốt chế độ trực và sẵn sàng chiến đấu theo quy định; phối hợp nắm tình hình, tham mưu đề xuất, xử lý kịp thời và hiệu quả các tình huống nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các đồn biên phòng xây dựng kế hoạch chống xung đột cường độ thấp bảo vệ biên giới. Ban CHQS huyện cũng triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp giữa quân sự, công an, biên phòng; tổ chức tập huấn, huấn luyện quân nhân dự bị, dự bị động viên, DQTV đạt 100%…

Năm 2018, Ban CHQS huyện Ea Súp phấn đấu tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, giải pháp công tác quân sự - quốc phòng; thực hiện tốt công tác gọi công dân lên đường nhập ngũ; xây dựng thế trận khu vực phòng thủ; tổ chức thành công huấn luyện chiến đấu, huấn luyện diễn tập, đặc biệt là diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện...

Ninh Sự - Đức Hạnh

,