Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 khóa 90
Cập nhật lúc 14:23, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)
.
Từ ngày 14-3 đến 29-3, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 khóa 90.
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi khai mạc
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi khai mạc
 
Tham gia lớp bồi dưỡng gồm các học viên là trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương của các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Theo đó, các học viên sẽ được nghiên cứu 21 chuyên đề, trong đó được trang bị những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh, vai trò của Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thời kỳ mới; những quan điểm chỉ đạo trong phát triển kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh; những kiến thức quân sự cần thiết…
 
Các đại biểu tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng
Các đại biểu tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng
 
Phát biểu tại buổi khai mạc lớp bồi dưỡng, Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các học viên cần tích cực nghiên cứu, nắm vững những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; về cơ chế trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, phát hiện những nội dung chưa phù hợp, đề xuất, bổ sung hoàn chỉnh lý luận, biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn…
 
Quỳnh Anh
 
,