Multimedia Đọc Báo in

Mót

08:13, 28/05/2021

Về mót trong miền nhớ

Gié lúa vàng bỏ quên

Hạt thóc làng rơi vãi

Xanh mãi miền không tên

 

Về mót triền đê vắng

Tiếng ếch buồn đêm mưa

Tuổi thơ xao xác gió

Vỗ sóng hoài sông xưa

 

Về mót nơi vườn cũ

Bóng cau già cha ươm

Hồn người qua dâu bể

Vẫn dịu dàng dâng hương

 

Đời thiên di trăm chuyến

Chẳng dễ gì khói sương

Những niềm xưa thăm thẳm

Mót mấy mùa tơ vương.

Nguyễn Văn Song


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cơn mưa cuối ngày...
08:30, 25/05/2021
Về giữa quê nhà
08:30, 25/05/2021
Một mai bỏ phố
08:30, 25/05/2021
Bài hát tôi yêu
08:12, 14/05/2021
Đi qua mùa hoa dại
06:49, 09/05/2021