Multimedia Đọc Báo in

Một thời làm báo

14:52, 19/06/2021

Khi bạn gùi cõng tấm bia mộ

Vượt đường 14 rồi đường 21

Từ Cư M’gar về Krông Bông

Mài nhẵn lưng bia để in li tô

Tôi khóc!

 

Tới cửa khẩu Kỳ Lộ - Phú Yên

Hay vào đồn điền Rô Si mua giấy mực

Nghe tin có người hy sinh

Tôi khóc nhiều hơn!

 

Không ít những giao liên

Vận chuyện công văn và cả tờ báo

                     nhỏ bằng hai bàn tay

Có người không về nữa

Tiếng khóc lặn vào tim!

 

 Nửa thế kỷ qua đi

Vẫn nhớ một thời!

Hữu Chỉnh


Xem thêm

Về Ban Mê đi anh!
09:19, 05/06/2021
Tự tình
09:19, 05/06/2021
Về trường cũ
08:14, 28/05/2021
Mót
08:13, 28/05/2021