Multimedia Đọc Báo in
Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc
15:18, 27/11/2017

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập là thách thức không nhỏ đối với tỉnh Đắk Lắk.