Multimedia Đọc Báo in
(Video) Bảo hiểm xã hội huyện Lắk nỗ lực trong công tác chuyển đổi số
17:42, 16/11/2022
Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, Bảo hiểm xã hội huyện Lắk đã và đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đến với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.