Multimedia Đọc Báo in
Bảo hiểm y tế hộ gia đình: Giảm gánh nặng tài chính cho các đối tượng tham gia
16:49, 28/12/2017

Bảo hiểm y tế hộ gia đình là loại hình bảo hiểm mang ý nghĩa chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội cũng như bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.