Bảo hiểm y tế hộ gia đình: Giảm gánh nặng tài chính cho các đối tượng tham gia
Cập nhật lúc 16:49, Thứ Năm, 28/12/2017 (GMT+7)

Bảo hiểm y tế hộ gia đình là loại hình bảo hiểm mang ý nghĩa chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội cũng như bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Lan Anh - Hoàng Gia 

,