Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời:
Đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế
Cập nhật lúc 22:14, Thứ Ba, 25/09/2018 (GMT+7)
.

Thu hút đầu tư là yếu tố quan trọng, góp phần vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tình hình thu hút đầu tư, hợp tác của Đắk Lắk hiện nay như thế nào? Thời gian tới cần thực hiện cơ chế, chính sách ra sao để khuyến khích đầu tư? Những vấn đề này đã được ông HUỲNH VĂN TIẾN, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trao đổi với phóng viên Báo Đắk Lắk trong Chương trình “Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời”.

Duy Tiến - Vạn Tiếp

,