Multimedia Đọc Báo in
Nhọc nhằn con chữ ở Đắk Sar
17:10, 09/10/2018

Điểm trường Đắk Sar thuộc Trường Tiểu học Y Ngông Niê Kđăm (ở buôn Đắk Sar, xã Đắk Nuê, huyện Lắk) cách điểm chính khoảng 5 km. Con đường tìm đến con chữ của các em học sinh ở đây còn lắm những nhọc nhằn. 


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​