Multimedia Đọc Báo in
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị nông sản an toàn, bền vững
15:27, 08/05/2019

Là địa bàn trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh, huyện Cư M'gar đã và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, góp phần tăng năng suất và giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.