Multimedia Đọc Báo in
Đảm bảo sách giáo khoa phục vụ năm học mới
20:26, 17/08/2019

Để phục vụ năm học mới 2019 - 2020, Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Đắk Lắk và các nhà sách trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch phát hành, chuẩn bị hàng triệu bản sách giáo khoa, vở viết và sách bổ trợ các cấp phục vụ giáo viên và học sinh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu trước ngày khai giảng năm học mới.