Multimedia Đọc Báo in
Mang Tết đến với người nghèo
08:57, 10/02/2021

Khắp nơi trên địa bàn tỉnh đang diễn ra các hoạt động chung tay chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách, qua đó giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm.


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​