Multimedia Đọc Báo in

Chính phủ giao Đắk Lắk đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT 95% dân số vào năm 2025

20:24, 02/05/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 546/QĐ-TTg giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, Chính phủ giao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc năm 2022 là 92,6%, năm 2023 là 93,2%, năm 2024 là 94,1%, năm 2025 là 95,15%. Với Đắk Lắk, chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao năm 2022 là 91,75%; năm 2023 là 92,5%; năm 2024 là 93,5% và năm 2025 là 95%.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, trình HĐND để bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHYT. Cụ thể, tập trung hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, bảo đảm đạt mục tiêu 100% các đối tượng này tham gia BHYT; hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên để tăng tỷ lệ tham gia BHYT của các nhóm đối tượng này; hỗ trợ các đối tượng khác trên địa bàn thuộc quyền quản lý.

Chuyên viên BHXH huyện Krông Búk tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về chính sách BHXH, BHYT.
Chuyên viên BHXH huyện Krông Búk tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về chính sách BHXH, BHYT.

Bộ Y tế chỉ đạo sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, y tế các bộ, ngành, các cơ sở khám chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình thanh toán khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo thuận lợi khi người tham gia BHYT tăng. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất Luật BHYT sửa đổi để mở rộng đối tượng tham gia BHYT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Phối hợp với BHXH Việt Nam tăng cường thông tin, truyền thông, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT, nhất là sinh viên. Đồng thời, đưa tiêu chí học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.