Multimedia Đọc Báo in

BHXH tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

20:37, 19/01/2023

Để phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả”.

Các nội dung chủ yếu của phong trào thi đua năm 2023 gồm: Bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai trong toàn đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023; chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành; các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tham mưu thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến cấp xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban Chỉ đạo, nhằm huy động cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc.

Đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng Internet, mạng xã hội...; bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT.

Nhân viên BHXH huyện Lắk tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về lợi ích của BHXH, BHYT.
Nhân viên BHXH huyện Lắk tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về lợi ích của BHXH, BHYT.

Công tác truyền thông phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, chủ động, kịp thời, đi trước một bước, nhằm tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHTN, BHYT. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, giảm tiền chậm nộp BHXH, BHTN, BHYT; thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối thoại chính sách, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHTN, BHYT; khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH theo phân cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng thanh tra chuyên ngành đột xuất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

Cùng với đó, thực hiện quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ,trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới phương thức phục vụ, chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHTN, BHYT nhằm phục vụ tốt nhất quyền lợi đơn vị, doanh nghiệp và người dân…

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.