Multimedia Đọc Báo in

BHXH tỉnh phát động phong trào thi đua cập nhật thông tin người tham gia trong cơ sở dữ liệu

17:15, 04/11/2022

Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nguyễn Khắc Tuấn vừa phát động phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH tỉnh Đắk Lắk chủ động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cập nhật bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân (của người tham gia trong cơ sở dữ liệu và triển khai VssID - BHXH số” trong toàn ngành.

Với mục tiêu phấn đấu đến 31/12/2022, toàn hệ thống đạt tỷ lệ 90% đến 100% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) trong cơ sở dữ liệu (CSDL) do BHXH Việt Nam quản lý và số lượng người được phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số đạt kế hoạch của BHXH Việt Nam giao, trong đó bao phủ ứng dụng VssID - BHXH số tới 100% nhóm người cùng tham gia tại các đơn vị sử dụng lao động, phong trào thi đua tập trung vào các nội dung:

Tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch số 1543/KH-BHXH đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ, chỉ tiêu được giao; Chủ động nắm bắt, đề xuất các giải pháp, sáng kiến tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD, đăng ký cài đặt, phê duyệt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số theo phản ánh từ người dân và địa phương.

Chuyên viên BHXH huyện Krông Búk hướng dẫn người dân thủ tục đăng ký BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Chuyên viên BHXH huyện Krông Búk hướng dẫn người dân thủ tục đăng ký BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đồng thời rà soát việc tạo lập tài khoản ứng dụng VssID - BHXH số của người tham gia theo từng tuần, từng tháng để hướng dẫn người tham gia đăng ký, cài đặt tài khoản VssID - BHXH số; Phân loại dữ liệu người tham gia, cung cấp số liệu báo cáo phục vụ theo dõi, đôn đốc triển khai Kế hoạch theo tuần, tháng hoặc đột xuất.

Tổ chức truyền thông đến các tổ chức và cá nhân trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh; Zalo; Facebook BHXH tỉnh Đắk Lắk…về mục tiêu, ý nghĩa, tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện của BHXH tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng; kịp thời hướng dẫn về kỹ thuật, chuyên môn để thực hiện đăng ký tài khoản, điều chỉnh, bổ sung email vào giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kim Oanh

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động phòng, chống cháy, nổ từ cơ sở
Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, mặc dù chính quyền địa phương luôn quan tâm và có những chỉ đạo sát sao, song nguy cơ tiềm ẩn do cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp. Để đề phòng cháy, nổ, thì việc quan trọng nhất là phải nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân ngay từ cơ sở.