Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Thông qua 4 nghị quyết quan trọng  

16:39, 22/06/2022

Chiều 22/6, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba nhằm thảo luận, xem xét thông qua nội dung quan trọng.

Tham dự Kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Y Vinh Tơr; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Đại biểu tham dự Kỳ họp.
Đại biểu tham dự Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu tiến hành thảo luận, xem xét và thống nhất thông qua Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư 8 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gồm: Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Ea Dong (Tháp Rông), xã Krông Na, huyện Buôn Đôn; Nâng cấp, sửa chữa Hồ Phù Mỹ, xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo; Nâng cấp, sửa chữa Hồ Thanh Niên, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng; Nâng cấp, sửa chữa Hồ Ea Má, xã Cư M’ta, huyện M’Drắk; Nâng cấp công trình thủy lợi Hồ Cư Króa 1, xã Cư Króa, huyện M’Drắk; Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa Buôn Pu Huch, xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc; Nâng cấp, sửa chữa Hồ Ông Đồng (Hồ Phước An 3), xã Ea Yông, huyện Krông Pắc; Sửa chữa Hồ C9, xã Ea Kly, huyện Krông Pắc.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr phát biểu tại Kỳ họp.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr phát biểu tại Kỳ họp.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk - Tiểu dự án Buôn Ma Thuột; Cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr đề nghị: UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư cần chuẩn bị trước trình tự, thủ tục có liên quan, đặc biệt là cân đối bố trí nguồn vốn đối ứng như cam kết của một số địa phương và phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có) để khi nguồn vốn Trung ương bố trí sẽ chủ động triển khai thực hiện dự án, đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Chương trình là kết thúc giải ngân năm 2023. 

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần tiếp tục rà soát, đề xuất báo cáo Trung ương nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 đối với các nhiệm vụ, dự án dự kiến bố trí từ Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn tại Văn bản số 450/TTg-KTTH và các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 có nhu cầu bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đồng chí Y Vinh Tơr cũng nhấn mạnh, UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư các dự án, tạo đà phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; rà soát và cơ cấu lại thu chi ngân sách, đầu tư công để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tập trung nguồn lực cho các chương trình mục tiêu, các chương trình, nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc