Multimedia Đọc Báo in

Học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

17:26, 21/04/2023

Chiều 21/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn tỉnh.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ Trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chính Trung ương đã báo cáo, giới thiệu tới các đại biểu về lý do phải biên soạn, xuất bản cuốn sách; quá trình biên soạn, xuất bản, bố cục, kết cấu của cuốn sách; nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, cuốn sách được kết cấu làm 3 phần: Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”. Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba có tiêu đề: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ Trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt các nội dung tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ Trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Nội dung cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, được thể hiện ở 5 điểm nổi bật.

Thứ nhất, góp phần làm sáng rõ quá trình phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng về công tác PCTNTC, nhất là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đã trở thành “kim chỉ nam” cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong đấu tranh PCTNTC.

Thứ hai, truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và của đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc chiến không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai.

Thứ ba, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc để củng cố thêm bản lĩnh, niềm tin; đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn cho thời gian tới.

Thứ tư, sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu trong nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư để xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm, sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân, chính khách, bạn bè quốc tế đối với công tác đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Sau khi kết thúc hội nghị, đề nghị các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức quán triệt nội dung tác phẩm đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị mình một cách thiết thực, phù hợp, linh hoạt và hiệu quả; xây dựng chương trình hoặc kế hoạch để thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện và tuyên truyền về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin về những nội dung cơ bản của tác phẩm đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; Trường Chính trị tỉnh nghiên cứu, biên soạn, vận dụng đưa các nội dung của tác phẩm tích hợp vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện và tuyên truyền về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương bảo đảm theo quy định…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc