Multimedia Đọc Báo in

Phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022

15:35, 26/06/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 22/6/2022 về Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện những nhiệm vụ theo phân cấp để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (gọi tắt là kỳ thi) trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 6/CT-TTg, ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022”. Đồng thời, chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh kiểm tra thực tế tại Điểm thi Trường THPT Buôn Đôn.
Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh kiểm tra thực tế tại Điểm thi Trường THPT Buôn Đôn.

Cụ thể, Sở GD-ĐT tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường ôn tập cho học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự tin tham dự kỳ thi. Phân tích, đánh giá kết quả, chất lượng công tác tổ chức kỳ thi của tỉnh để điều chỉnh hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Đồng thời, thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, coi thi, chấm thi, thanh tra thi cho lực lượng tham gia tổ chức thi; quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung kỳ thi, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật khi làm nhiệm vụ. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thi. Chú trọng công tác lựa chọn, quy định rõ trách nhiệm đối với cán bộ tham gia các khâu sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công bố công khai đề án, phương thức tuyển sinh trước khi đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tuyển sinh bảo đảm công bằng, minh bạch, hiệu quả. 

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT triển khai, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi, in đề thi, chấm thi, chấm phúc khảo xuyên suốt kỳ thi. Tổ chức lực lượng phân luồng giao thông, tránh ùn tắc trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Thanh tra tỉnh cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các đoàn thanh, kiểm tra theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Bộ GD-ĐT. 

Học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Krông Pắc) ôn tập cuối năm
Học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Krông Pắc) ôn tập tại trường.

Sở Y tế xây dựng phương án bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh trong thời gian diễn ra kỳ thi; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác theo quy định.

Sở TT-TT chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ hạ tầng viễn thông phục vụ kỳ thi.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh và lực lượng tham gia tổ chức thi theo quy định. Nắm chắc tình hình học sinh để có phương án hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở các điểm thi; vận động, hỗ trợ các thí sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh tham dự kỳ thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại. 

Tăng cường công tác thông tin về kỳ thi

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ thi và tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.

Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn cho kỳ thi; tổ chức hoạt động hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi. 

Lực lượng thanh niên tình nguyện huyện Krông Pắc tham gia hỗ trợ đo thân nhiệt cho thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Lực lượng thanh niên tình nguyện huyện Krông Pắc tham gia hỗ trợ đo thân nhiệt cho thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tại đơn vị, địa phương theo quy định. Thực hiện nhận diện, dự báo sát tình hình thực tế, những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình tổ chức thi để chủ động phương án xử lý, giải quyết kịp thời. 

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.

  Nhật Minh


Ý kiến bạn đọc