Multimedia Đọc Báo in

Không tăng học phí năm học 2023 – 2024

20:19, 18/10/2023

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 quy định mức thu học phí năm học 2023 – 2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không tăng so với năm học 2022 – 2023.

Nghị quyết này được thông qua tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười, HĐND tỉnh khóa X và có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2023.

Bảng quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 tiếp tục được áp dụng vào năm học 2023 - 2024
Bảng quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 tiếp tục được áp dụng vào năm học 2023 - 2024 (đơn vị tính: nghìn đồng/tháng/học sinh)

Theo đó, mức thu học phí được chia ra nhiều khu vực khác nhau. Quy định về khu vực, vùng được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đóng tại xã, phường, thị trấn không có trong danh sách các khu vực theo Quyết định số 861/QĐ-TTg thì mức thu học phí áp dụng bằng mức thu học phí tại cơ sở giáo dục ở khu vực I.

Học sinh tham gia hoạt động ngoài trời
Học sinh Trường Tiểu học Trần Phú (huyện Lắk) tham gia hoạt động ngoài trời tại trường

Theo Sở GD-ĐT, kể từ năm học 2016 - 2017 đến nay, tỉnh Đắk Lắk không tăng học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập. Việc không tăng học phí năm học 2023 – 2024 phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc