Multimedia Đọc Báo in

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội Đề án chiến lược phát triển vật liệu xây dựng

17:19, 12/09/2022

Chiều 12/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức phiên họp Hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội Đề án “Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050” của Sở Xây dựng.

Đề án “Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050” được triển khai thực hiện nhằm định hướng cho sự phát triển ngành vật liệu xây dựng của tỉnh theo hướng bền vững, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phù hợp với quy luật cung cầu của thị trường. Đây cũng là căn cứ để xây dựng các chương trình hành động, đề tài khoa học công nghệ trong lĩnh vực phát triển vật liệu xây dựng, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực thi các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về vật liệu xây dựng.

Để thực hiện Đề án, Sở xây dựng đã làm rõ về hiện trạng ngành sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk; các yếu tố tác động đến phát triển sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn; tác động của ngành vật liệu xây dựng cả nước, trong vùng đến ngành vật liệu xây dựng của tỉnh; dự báo thị trường và nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tỉnh thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050…

Đại biểu tham dự phiên họp
Đại biểu tham dự phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cho rằng Đề án đã đánh giá một cách tổng quan về vật liệu xây dựng của tỉnh hiện nay và sau này để điều chỉnh kịp thời, bổ sung tạo ra tính mới, đột phá, giữ gìn bản sắc và bảo vệ môi trường. Từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vật liệu sản xuất trên địa bàn, đồng thời kêu gọi thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp, góp phần đưa Đắk Lắk trở thành tỉnh có nguồn vật liệu xây dựng bền vững.

Để Đề án hoàn chỉnh hơn, Hội đồng tư vấn, phản biện và giám định yêu cầu đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng làm rõ phương pháp nghiên cứu lập Đề án; cần bám sát hơn nữa quy hoạch của tỉnh; phân tích làm rõ những tồn tại yếu kém của ngành vật liệu xây dựng cũng như những tác động đối với môi trường để đưa ra các phương pháp  phát triển vật liệu xây dựng phù hợp, bền vững...

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc