Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

14:19, 15/11/2022

Sáng 15/11, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật (KH-KT) tỉnh tổ chức Hội thảo "Giải pháp để đội ngũ trí thức tỉnh Đắk Lắk thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh.

Những năm qua, đội ngũ trí thức tỉnh Đắk Lắk đã phát triển nhanh về số lượng và chất lượng; chiếm tỷ lệ đặc biệt quan trọng trong cơ cấu nguồn nhân lực của tỉnh; đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ thống chính trị…

Các đại biểu chủ trì hội thảo
Các đại biểu chủ trì hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức”; “Giải pháp phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Tây Nguyên và Đắk Lắk”; “Tập hợp, phát huy vai trò và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Đắk Lắk”…

Theo đó, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh, đội ngũ trí thức phải nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tiến bộ khoa học và công nghệ đến nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phải quán triệt sâu sắc, triển khai có hiệu quả các quan điểm của Đảng, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... 

Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo

Qua hội thảo, Liên hiệp các Hội KH - KT tỉnh, tổ chức, đơn vị liên quan tiếp nhận được nhiều thông tin để nghiên cứu, đề xuất biện pháp, giải pháp với Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia