Multimedia Đọc Báo in

Huyện M’Drắk: Một năm nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

15:08, 27/01/2022

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và sự ủng hộ, đoàn kết của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện M’Drắk tiếp tục chuyển biến tích cực, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Xác định năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 nên Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện M’Drắk đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đồng chí Hồ Duy Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện M’Drắk cho biết: Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 21/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ và chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đặc biệt là thực hiện “mục tiêu kép” khi vừa kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh các giải pháp phục hồi kinh tế, bảo đảm đời sống của người dân và triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân bị ảnh hưởng theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk. Ảnh: Tiến Ninh

Nổi bật trong những thành quả đạt được là hầu hết các chỉ tiêu, lĩnh vực quan trọng của huyện M’Drắk đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 110 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 935 tỷ đồng (đạt 137% so với kế hoạch); thu ngân sách đạt hơn 112% kế hoạch tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 4%, đạt 116% so với kế hoạch… Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng; thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư kinh doanh có tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cùng lãnh đạo tỉnh trao kinh phí hỗ trợ huyện M’Drắk phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huyện M’Drắk đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và huy động toàn thể cộng đồng tích cực chung tay. Nhờ đó, tính đến hết năm 2021 huyện M’Drắk là địa phương có số ca nhiễm ít nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện M’Drắk Phạm Ngọc Thạch, để đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2021 và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Song song đó, UBND huyện đã ban hành kịp thời những văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các Chương trình hành động, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; các văn bản của Trung ương, của tỉnh một cách linh hoạt, đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND huyện luôn bám sát định hướng chỉ đạo của cấp trên, trong đó chú trọng tập trung xử lý các vấn đề còn tồn tại, nổi cộm năm trước; tăng cường đi cơ sở, kiểm tra, giải quyết các vấn đề cấp bách, mới phát sinh.

Các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng tham mưu, vận dụng linh hoạt chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước; có những biện pháp, giải pháp hợp lý nên đã xử lý được nhiều vấn đề nảy sinh trong quản lý hành chính, quản lý kinh tế và thực hiện chính sách xã hội.

Bí thư Huyện ủy Hồ Duy Thành (đứng giữa) tham quan mô hình trồng nhãn Hương Chi trên địa bàn xã Ea Pil.

Năm 2021 khép lại, mặc dù quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế và nhiều thách thức đang chờ đợi trong thời gian tới, song tin tưởng rằng từ sự kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện M’Drắk sẽ đoàn kết, nỗ lực để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tốt mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án đã được phê duyệt, phấn đấu giảm nghèo bền vững; góp phần ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Lãnh đạo huyện M'Drắk đóng góp kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Một số chỉ tiêu cơ bản huyện M’Drắk phấn đấu trong năm 2022

Tổng giá trị sản xuất đạt 5.492 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân đạt 115,5 triệu đồng/người/năm; 99,5% hộ dân được sử dụng điện, 70% diện tích đất sản xuất được đảm bảo nước tưới; 100% thôn, buôn có lớp mẫu giáo; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3 - 3,5% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 4 - 4,5%; 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh...

 

 Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Ổn định thị trường xăng dầu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Chưa bao giờ, thị trường xăng dầu có nhiều biến động như thời gian vừa qua. Ngành chức năng, đơn vị cung ứng mặt hàng này đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn để thị trường xăng dầu được ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, tiêu dùng của người dân trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán sắp đến.