Multimedia Đọc Báo in

Ngành thuế nỗ lực vượt khó

15:07, 27/01/2022

Trong năm 2021, làn sóng dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và thu nhập của người dân bị tác động tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn toàn tỉnh. Trước khó khăn đó, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận định những khó khăn do khách quan gây ra, ngay từ đầu năm 2021, ngành thuế tỉnh đã tập trung rà soát toàn bộ nguồn thu trên từng địa bàn, giao dự toán phấn đấu thu ngay từ đầu năm, triển khai giao dự toán thu hằng quý phù hợp với tình hình. Nhờ đó, trong năm qua, thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 6.860 tỷ đồng (tương đương 130,7% dự toán Trung ương giao, 95,8% dự toán HĐND tỉnh giao). Trong đó, thu nội địa 5.210 tỷ đồng (117,1% dự toán Trung ương giao, 109,4% dự toán HĐND tỉnh giao), thu tiền sử dụng đất 1.650 tỷ đồng (206,3% dự toán Trung ương, 68,8% dự toán HĐND tỉnh giao). Một số khoản thu tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 là thuế thu nhập cá nhân (tăng 20,8%), lệ phí trước bạ (tăng 17,6%), tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (tăng 7,6%).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế năm 2021.

Ngành thuế đã thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Năm 2021, toàn ngành đôn đốc thu nợ được 502 tỷ đồng, thu và xử lý nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của hộ gia đình, cá nhân là 226,8 tỷ đồng; khoanh nợ 78,8 tỷ đồng, xóa nợ 56,7 tỷ đồng; xử lý giảm nợ khác là 99,5 tỷ đồng.

Về công tác hiện đại hóa công tác thuế, tất cả các giao dịch trao đổi qua cổng thông tin điện tử đều được cơ quan thuế trả bằng hình thức điện tử, 99,11% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, số tiền nộp NSNN qua hình thức điện tử đạt tỷ lệ 97,97%.

Đặc biệt, để chia sẻ khó khăn với người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh; tổng số tiền thuế, tiền thuê đất đã được miễn, giảm, gia hạn ước tính khoảng 622 tỷ đồng.

Cùng với đó, toàn ngành đã thực hiện đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong bối cảnh đang diễn ra dịch bệnh; tập trung tuyên truyền, hỗ trợ triển khai các chính sách của Quốc hội, Chính phủ về miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ... cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tuyên truyền các chính sách pháp luật mới về thuế, thực hiện hóa đơn điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp…

Theo Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bùi Văn Chuẩn, năm 2022 dự đoán tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như cả nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, ngành thuế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh; triển khai các giải pháp thu, công tác chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế, chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030 và triển khai thành công hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ…

Duy Nam


Ý kiến bạn đọc