Multimedia Đọc Báo in

Huyện M’Drắk: Tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 81.000 tấn

18:01, 22/11/2021

Chiều 22/11, UBND huyện M’Drắk tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2021-2022.  

Năm 2021, toàn huyện gieo trồng được 34.419 ha (đạt 100,8% kế hoạch, giảm 22,8 ha so với năm 2020); tổng sản lượng lương thực ước đạt 81.390 tấn (đạt 101,8%, tăng 2.191 tấn); lương thực bình quân đầu người ước đạt 1.123,5kg/người/năm (tăng 39,5 kg); tổng diện tích cây lâu năm ước thực hiện 6.175 ha (đạt 100,2% và tăng 225,6 ha so với năm 2020).

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về chăn nuôi, toàn huyện có 783.520 con gia súc, gia cầm (trong đó, trâu bò là 22.052 con; đàn lợn là 58.552 con; đàn gia cầm 702.916 con); toàn huyện có 402,5 ha diện tích nuôi trồng thủy sản; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 774,5 tấn (đạt 106,8% so với kế hoạch).

Đối với công tác lâm nghiệp, đã triển khai thực hiện tốt công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng với tổng diện tích giao khoán là 36.817 ha (rừng tự nhiên 34.375,44 ha và rừng trồng 2.442 ha). Đến tháng 11/2021 trên địa bàn huyện, đã trồng được 1.268,5 ha rừng trồng và cây phân tán (đạt 115,32% so với kế hoạch); đã thu hoạch được 300 ha gỗ rừng trồng, sản lượng ước đạt 29.000 m3 gỗ.

Công tác ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vào sản xuất tiếp tục nhân dân chú trọng, quan tâm, đặc biệt là việc chuyển dịch các loại cây có năng suất, hiệu quả kinh tế thấp bằng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong vụ đông xuân 2021-2022, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 5.068,5 ha với tổng sản lượng lương thực 19.047 tấn (trong đó: thóc là 14.971 tấn, màu quy thóc là 4.75,4 tấn). Để hoàn thành chỉ tiêu, hội nghị đã đề ra một số giải pháp, như: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất giỏi, đầu tư thâm canh, ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học kỹ thuật, nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất; vận dụng lịch thời vụ để bố trí cây trồng phù hợp thời tiết của từng vụ sản xuất với từng vùng, chú trọng việc sử dụng giống mới, giống ngắn ngày có năng suất cao...

Trung Tiến


Ý kiến bạn đọc


Làng nghề ngày Xuân
Không khí Xuân đã ngập tràn khắp các đường làng, ngõ xóm trên cao nguyên Đắk Lắk. Tại các làng nghề trong tỉnh, nhà nhà tất bật, nhộn nhịp để kịp mang đến cho mọi người những chậu hoa, cây cảnh những sản vật đặc sắc trong ngày Tết đến, Xuân về.