Multimedia Đọc Báo in

Nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

11:09, 29/01/2022

UBND tỉnh vừa Ban hành chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Mục tiêu chương trình là thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế; phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nuôi heo đất giúp nhau phát triển kinh tế gia đình - Một mô hình tiết kiệm được Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện hiệu quả. Ảnh minh họa
Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nuôi heo đất giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. 

Cần tăng cường công tác tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực: quản lý ngân sách nhà nước; quản lý nợ công; quản lý tài sản công; quản lý tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là đối với đất đai; quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng…

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc