Multimedia Đọc Báo in

Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử

08:57, 20/03/2022

Theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 1/7/2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử. Để rõ hơn về công tác triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với ông BÙI VĂN CHUẨN - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về vấn đề này.

 

* Những lợi ích nổi bật của việc sử dụng hóa đơn điện tử là gì, thưa ông?

Đối với tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn điện tử giúp người mua dễ dàng tra cứu và đối chiếu được hóa đơn do người bán cung cấp; doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy, khắc phục rủi ro làm mất, hỏng, cháy khi sử dụng hóa đơn giấy; tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ, bởi sau khi nhận hóa đơn điện tử, nguời mua hàng hóa, dịch vụ có thể kiểm tra ngay trên hệ thống của cơ quan thuế để biết chính xác thông tin về hóa đơn người bán gửi cơ quan thuế.

Với các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, việc thực hiện đúng các quy định về hóa đơn, chứng từ sẽ giúp họ tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế; giảm thủ tục hành chính liên quan tới hóa đơn; tiết kiệm chi phí liên quan tới việc gửi, bảo quản, lưu trữ hóa đơn và giảm rủi ro về việc mất hóa đơn.

Đối với xã hội, góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới.

* Xin ông cho biết công tác chuẩn bị về chỉ đạo điều hành, công tác tham mưu, phối hợp để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này?

Công tác triển khai hóa đơn điện tử được Cục Thuế xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của toàn ngành thuế. Cục Thuế đã giao chỉ tiêu triển khai hóa đơn điện tử cụ thể đến từng phòng, chi cục thuế, từng công chức trong toàn ngành, góp phần đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, ngành thuế, cũng như trong các cơ quan quản lý nhà nước khác.

Đến nay, Cục Thuế Đắk Lắk đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử; thành lập Tổ thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Cục Thuế cũng thành lập Tổ chuyên trách triển khai hóa đơn điện tử tại Cục Thuế do một đồng chí Phó Cục trưởng làm Tổ trưởng và các trưởng phòng có liên quan để tham mưu, giúp việc cho Tổ trưởng Tổ Thường trực. Thành lập Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại Cục Thuế tỉnh để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện hóa đơn điện tử.

Bên cạnh đó, ngành thuế chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử; đẩy mạnh công tác tập huấn về áp dụng hóa đơn điện tử cho công chức thuế và người nộp thuế; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế; chủ động và tích cực phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ hóa đơn điện tử.

Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 4.540 người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Ngành thuế phấn đấu toàn bộ người nộp thuế phải thực hiện hóa đơn điện tử vào ngày 1/7/2022 theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

* Xin trân trọng cảm ơn ông!

Minh Thông (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.