Multimedia Đọc Báo in

Thành lập 6 tổ công tác thực hiện chuyển đổi số

18:08, 11/05/2022

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập 6 tổ công tác triển khai Thoả thuận hợp tác chuyển đổi số giữa tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần FPT giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, 6 tổ công tác bao gồm: Tổ công tác triển khai nhiệm vụ Chính quyền số, Hạ tầng số và Thành phố thông minh – Do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng; Tổ công tác triển khai nhiệm vụ về Kinh tế số - Do Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng; Tổ công tác triển khai nhiệm vụ về Xã hội số - Do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng; Tổ công tác triển khai nhiệm vụ về Truyền thông số - Do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng; Tổ công tác triển khai nhiệm vụ về Đào tạo nhận thức chuyển đổi số - Do Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng; Tổ công tác triển khai nhiệm vụ Thanh niên trong chuyển đổi số - Do Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh làm Tổ trưởng.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang hướng đến chuyển đổi số. (Trong ảnh: Nhân viên Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nông trại EDE thực hiện bán hàng online)

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối triển khai Thỏa thuận hợp tác giúp Ban chỉ đạo chuyển đổi số điều phối công tác chuyển đổi số, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của các tổ công tác; tổng hợp thông tin từ các tổ công tác.


Khả Lê


Ý kiến bạn đọc