Multimedia Đọc Báo in

Tập trung thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

15:40, 01/06/2022

Sáng 1/6, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Trong tháng 5/2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển ổn định. Nhiều chỉ số phát triển kinh tế - xã hội tăng so với cùng kỳ. Cụ thể: tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước thực hiện 145 triệu USD (tăng 15% so với tháng 4, tăng 58,3% so cùng kỳ năm 2021); tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 802 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước thực hiện trên 3.883 tỷ đồng (bằng 58,24% dự toán Trung ương giao và 47,36% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 29,05% so với cùng kỳ năm 2021); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước thực hiện hơn 9.180 tỷ đồng (tăng 4,9% so với tháng 4), lũy kế 5 tháng ước thực hiện trên 41.648 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021); chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 ước tăng 18,25%...

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại phiên họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại phiên họp.

Công tác cải cách hành chính của tỉnh đạt được hiệu quả tích cực, kết quả công bố các chỉ số PAR Inder, PAPI, PCI năm 2021 của tỉnh đều tăng hạng so với năm 2020. Các hoạt động văn hóa – thể thao và du lịch, công tác an sinh xã hội và hỗ trợ người nghèo tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 5 vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: các vụ vi phạm pháp luật, trật tự an toàn xã hội còn xảy ra trên một số địa bàn; an ninh trong vùng dân tộc thiểu số, an ninh nông thôn, đô thị một số nơi diễn ra phức tạp; dịch COVID-19 vẫn còn xảy ra; giá cả xăng dầu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Xuân Hà đóng góp ý kiến tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan cần rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để tập trung đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu chậm; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tích cực triển khai công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, đảm bảo giải ngân đúng kế hoạch; tăng tốc hoàn thiện Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh; sớm trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các địa phương; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; quan tâm công tác thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, cần chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng liên quan an ninh quốc gia; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công; quan tâm đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc