Multimedia Đọc Báo in

Thành lập 4 tổ đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công

10:18, 29/06/2022

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Tổ công tác).

Theo đó, UBND tỉnh quyết định thành lập 4 tổ công tác, trong đó có 3 tổ do 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng và 1 tổ do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng.

Thành phần tham gia các tổ công tác gồm lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Thanh tra tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan. Thành phần cụ thể từng tổ do Tổ trưởng quyết định. Thời gian kiểm tra, đôn đốc và hình thức kiểm tra cụ thể do Tổ trưởng từng tổ công tác quyết định và thông báo cho đơn vị được kiểm tra tối thiểu 10 ngày trước khi tiến hành kiểm tra để thực hiện công tác chuẩn bị có liên quan.

Các tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời những điểm nghẽn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình và xử lý vướng mắc phát sinh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Một Dự án đầu tư công đang triển khai trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.
Một dự án đầu tư công đang triển khai trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Bên cạnh đó, các tổ công tác còn có nhiệm vụ phát hiện kịp thời những sai sót, chấn chỉnh tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả dự án; đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu…

Được biết, tính đến ngày 18/6/2022, nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2021 kéo dài sang năm 2022 còn trên 614,5 tỷ đồng, mới giải ngân được gần 13,8 tỷ đồng, bằng 2,24% kế hoạch.

Đối với nguồn vốn giao năm 2022 phân bổ chi tiết cho các dự án hơn 3.450 tỷ đồng, mới giải ngân được gần 661,2 tỷ đồng, bằng 19,2 % kế hoạch.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh được đánh giá là thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước. Vì vậy việc thành lập 4 tổ công tác là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, từ đó thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại các đơn vị, địa phương.

Khả Lê

 

 


Ý kiến bạn đọc