Multimedia Đọc Báo in

Tổng điều tra về kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021: Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ thông tin

07:58, 06/06/2022

Lần đầu tiên, cuộc Tổng điều tra về kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 (gọi tắt là Tổng điều tra) trên địa bàn tỉnh sử dụng hoàn toàn công nghệ thông tin để thay cho phiếu giấy truyền thống.

Cuộc Tổng điều tra được thực hiện trong điều kiện đặc biệt, thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Phần nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cá thể chịu tác động tiêu cực do đại dịch, nhiều dịch vụ phải tạm ngừng hoạt động để thực hiện giãn cách xã hội.

Để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh, cuộc Tổng điều tra đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn điều tra, từ công tác chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý và công bố kết quả. Ông Đỗ Tấn Xuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho hay, cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị điều tra, gồm các đơn vị kinh tế và hành chính sự nghiệp. Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nên quá trình thực hiện nhiệm vụ, các điều tra viên phải tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia Tổng điều tra và thu thập thông tin có chất lượng. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin nên công tác giám sát, kiểm tra, thu thập số liệu được tiến hành trực tuyến, đã mang lại những ưu thế vượt trội, hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến công tác tổng điều tra.

Điều tra viên tiến hành thu thập thông tin tại một cơ sở kinh doanh ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar.

Các điều tra viên sử dụng phiếu điện tử (CAPI) trên thiết bị di động để ghi chép thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến (web-form) để các đơn vị tự kê khai thông tin. Phương pháp này nhằm thay thế phiếu điều tra bằng giấy như trước đây. Việc cải tiến này mang lại nhiều lợi ích, hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, đã kiểm tra, kiểm soát thông tin ngay trong quá trình thu thập. Theo ông Xuân, ưu điểm lớn nhất là mang lại tính chính xác cao trong công tác điều tra, giảm thời gian trong khâu tổng hợp, quản lý và báo cáo số liệu. Các điều tra viên có thể quản lý tốt số liệu, dễ dàng tổng hợp, phân tích và báo cáo dữ liệu thu thập được nên nâng cao tính chính xác và chất lượng, tiết kiệm thời gian cho các cá nhân, tổ chức tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho người kê khai phiếu.

Cuộc Tổng điều tra lần này cũng góp thêm nhiều bài học thiết thực, để từ đó vận dụng vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cho từng cấp, từng đơn vị trong việc thực hiện các cuộc điều tra thống kê thường xuyên và tổng điều tra trong thời gian tới. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước đối với ngành thống kê, ngành nội vụ tại địa phương”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra

Các nhóm thông tin điều tra được thu thập theo 23 loại phiếu điện tử. Trong đó, đối tượng doanh nghiệp áp dụng 17 loại phiếu; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 2 loại phiếu; đơn vị thuộc khối đơn vị sự nghiệp 1 loại phiếu; đơn vị hiệp hội 1 loại phiếu; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 1 loại phiếu; đơn vị hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội 1 loại phiếu.

Toàn bộ số liệu điều tra từ phiếu điện tử được tích hợp vào hệ thống thông tin Tổng điều tra. Trên địa bàn tỉnh, cuộc Tổng điều tra đã thu thập được 8.333 phiếu doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia điều tra (trong đó có 6.059 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động và tạm ngừng hoạt động); 1.167 phiếu đơn vị thuộc khối đơn vị sự nghiệp; 166 phiếu đơn vị hiệp hội; 79.885 phiếu cơ sở kinh doanh cá thể; 452 phiếu cơ sở tôn giáo, 8 phiếu cơ sở tín ngưỡng; 621 phiếu đơn vị hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội.

Song song với việc thu thập thông tin, công tác lập bảng kê, kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu cuộc điều tra cũng được thực hiện thông qua các phần mềm, chương trình điều hành tác nghiệp.

Điều tra viên tiến hành thu thập thông tin tại một cơ sở tôn giáo ở huyện Cư M'gar.

Để ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả trong cuộc Tổng điều tra lần này, Cục Thống kê tỉnh đã xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, Tổ thường trực, giám sát viên và điều tra viên, tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản, cách thức sử dụng các phần mềm phục vụ công tác điều tra. Riêng với lực lượng gần 500 điều tra viên, giám sát viên, Cục đã tổ chức tuyển chọn những điều tra viên, giám sát viên là người có trình độ về công nghệ thông tin, nắm vững nghiệp vụ, thành thạo bảng phân loại thống kê xử lý thông tin điều tra, dữ liệu bảng kê, dữ liệu quản lý tổng điều tra trên trang thông tin điện tử... để thu thập thông tin bằng hình thức CAPI, kê khai thông tin trên trang web-form.

Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập dữ liệu điều tra, tạo điều kiện thuận lợi cho người kê khai phiếu và quá trình tổng hợp, phân tích dữ liệu được chính xác, kịp thời. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, thực tế cho thấy, các số liệu, chỉ tiêu thống kê chính xác là cơ sở quan trọng, làm cơ sở giúp cấp ủy, chính quyền định hướng, chỉ đạo phù hợp; ban hành cơ chế, chính sách; quản lý, điều hành hiệu quả hơn.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.