Multimedia Đọc Báo in

Điều tra dư luận xã hội về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2021

20:49, 24/11/2021

Từ ngày 23/11 đến 01/12/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk triển khai điều tra dư luận xã hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021.

Điều tra thu thập ý kiến các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, trong đó ưu tiên những đối tượng là: nông dân, công nhân, hưu trí, người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, nhân viên văn phòng. Người tham gia điều tra dư luận xã hội sẽ trả lời 8 câu hỏi bằng hình thức trực truyến theo đường dẫn: https://forms.gle/Hf8tbmg3CaiBTC4y9

 
Giao diện đã hoàn thành bài điều tra dư luận xã hội về tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Cuộc điều tra nhằm đánh giá thu nhập thực tế của hộ gia đình năm 2021 so với năm 2020 tăng hay giảm; sự hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân và gia đình người dân; hiệu quả hoạt động trong năm 2021 của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở cơ sở; đánh giá các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh; những vấn đề lo lắng, bức xúc của người dân về nhiều mặt đời sống xã hội; mức độ tin tưởng của người dân, cán bộ, đảng viên đối với vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước trên một số lĩnh vực; đề xuất kiến nghị để Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là trung tâm vùng Tây Nguyên...


 Thúy An


Ý kiến bạn đọc


BHXH huyện Krông Ana: Hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19
Với mục tiêu hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất cho người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Krông Ana đã đẩy mạnh các giải pháp để nhanh chóng chi trả chế độ cho người được thụ hưởng.