Multimedia Đọc Báo in

Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

17:41, 29/07/2022

Ngày 29/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình MTQG 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

3 chương trình MTQG được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, gồm: Xây dựng nông thôn mới; Xóa đói giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2022, các bộ, cơ quan và địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo tập trung xây dựng, ban hành, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các chương trình MTQG. Cụ thể: các bộ, cơ quan đã ban hành 68 văn bản quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình MTQG và đang hoàn thiện thủ tục để ban hành 30 văn bản.

Bên cạnh đó, công tác kiện toàn bộ máy tham mưu giúp việc thực hiện các chương trình MTQG và công tác truyền thông thực hiện các chương trình MTQG tiếp tục được quan tâm, thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: baochinhphu.vn)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Về tình hình phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình MTQG, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan và địa phương thực hiện.

Cụ thể, tổng số vốn đã giao hơn 92.057 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 (bằng 92,06% tổng vốn cho các địa phương); giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 là 34.049 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương). Còn lại nguồn vốn sự nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 là hơn 91.891 tỷ đồng và hơn 7.942 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 chưa phân bổ.


Các đại biểu ham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
Các đại biểu ham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Báo cáo của các địa phương cho thấy, đến ngày 26/7/2022, đã có 33/52 địa phương đã trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết phân bổ vốn ngân sách Trung ương, trong đó có 22 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn; 7/52 địa phương đang trình HĐND tỉnh; 12/52 địa phương đang trong quá trình xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, tổng nguồn vốn để thực hiện các chương trình MTQG là 5.579 tỷ đồng, trong đó Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới khoảng 4.890 tỷ đồng, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: hơn 242,6 tỷ đồng, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 612,8 tỷ đồng. Đến nay, mới chỉ có 250 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách tỉnh của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được UBND tỉnh giao, số vốn của 2 chương trình còn lại vẫn chưa được phân bổ.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình MTQG, chẳng hạn như: việc chậm giao kế hoạch vốn năm 2022; khẩn trương ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn của các bộ, cơ quan để tổ chức thực hiện các chương trình MTQG; bổ sung vốn cho một số dự án thuộc các chương trình MTQG…

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.
Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị các bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần xem xét, rà soát lại các kiến nghị của địa phương, nhanh chóng đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình MTQG, trong đó cần kịp thời ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện các chương trình MTQG.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, các địa phương cần tích cực, quyết tâm cao trong thực hiện mục tiêu của các chương trình MTQG, đặc biệt là việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đồng thời, các tỉnh cần quyết liệt chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ công tác phân bổ và giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc