Multimedia Đọc Báo in

2.258 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

16:17, 07/09/2022

Giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh sẽ đầu tư 2.258 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, trong đó vốn ngân sách Trung ương 2.038 tỷ đồng, ngân sách địa phương 220 tỷ đồng.

Cụ thể, nguồn vốn này sẽ bố trí 133,5 tỷ đồng để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; 705,5 tỷ đồng quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; 31,7 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đời sống của người dân buôn Za, xã Bông Krang, huyện Lắk còn nhiều khó khăn
Đời sống của người dân buôn Za, xã Bông Krang, huyện Lắk còn nhiều khó khăn. (Ảnh minh họa)

1.053 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; 172,9 tỷ đồng đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS.

53 tỷ đồng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; 79 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; 28,7 tỷ đồng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tỉnh đề ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS hằng năm giảm 3,5%; 26 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; 42 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc