Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh

18:35, 24/02/2023

Sáng 24/2, Thường trực Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể (KTTT) năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, toàn tỉnh đã thành lập mới được 94 tổ hợp tác (THT), thu hút 1.325 hội viên tham gia (đạt 235% kế hoạch); hiện toàn tỉnh có 379 THT, với 7.400 thành viên tham gia. Thành lập mới 75 HTX (đạt 150% kế hoạch), nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 668, số thành viên tham gia vào HTX 69.000 người, lao động thường xuyên là 22.000 người và thành lập mới 1 Liên hiệp HTX nông nghiệp. Đồng thời, giải thể được 13 HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp. 

Đồng chí Huỳnh Bài, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chủ trì hội nghị,
Các đại bieur dự hội nghị,

Theo đánh giá tại hội nghị, số lượng HTX tăng cả về số lượng và chất lượng, phát triển đa dạng hóa ngành nghề, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Các HTX trên địa bàn tỉnh cơ bản đều chuyển đổi và hoạt động theo mô hình mới của Luật HTX 2012. Trình độ cán bộ quản lý HTX ngày càng được nâng cao, nhiều HTX đã đào tạo được đội ngũ cán bộ tâm huyết, có tư duy đổi mới, sáng tạo, nhạy bén trong sản xuất, tiếp cận thị trường, đã góp phần mang lại nhiều khởi sắc trong công tác điều hành, quản lý HTX. Doanh thu bình quân của HTX đạt 1,5 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân 150 triệu đồng/năm. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số HTX hoạt động không hiệu quả, năng lực nội tại còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ, kỹ thuật lạc hậu; còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; năng lực, trình độ quản lý hạn chế không đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong thời đại mới…

Các đại biểu đóng góp ý nâng cao chất lượng KTTT trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu đóng góp ý nâng cao chất lượng kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTTT trong năm 2023, cụ thể như: thành lập mới 60 HTX và 30 THT trở lên; số HTX hoạt động ổn định đạt 80%; HTX hoạt động khá, tốt chiếm 55%; doanh thu bình quân HTX đạt 2,5 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân thành viên HTX 60 triệu đồng/người/năm; có 84 HTX đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp…

Các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều ý kiến, góp ý nhằm nâng cao công tác quản lý, hoạt động hiệu quả của KTTT trên địa bàn tỉnh, như: cần khơi thông nguồn vốn, đơn giản hóa các thủ tục, hồ sơ; dựa vào nhu cầu, quy mô sản xuất của từng HTX để hỗ trợ vay vốn hợp lý; có giải pháp phù hợp để hỗ trợ các HTX mới thành lập; những HTX cùng ngành hàng cần chia sẻ, liên kết sản xuất thành vùng nguyên liệu lớn, hướng đến mục tiêu xuất khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX hoàn thành các chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP…

Các đồng chí bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt tại hội nghị.
Các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã tổ chức bầu bổ sung đồng chí Tô Thị Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Huỳnh Văn Lập, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar; Trương Công Hồng, Phó Giám đốc Sở Công thương và đồng chí Phan Thế Cửu, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Đàn hương – Macca Vip Phú Lộc (huyện Krông Năng) vào Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phương Thảo


Ý kiến bạn đọc