Multimedia Đọc Báo in

Dự án Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana: Thiếu gần 120.000 m3 đất đắp

14:33, 02/03/2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh - chủ đầu tư Dự án Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana, huyện Lắk cho biết, việc triển triển khai Dự án này gặp khó khăn vì còn thiếu gần 120.000 m3 đất đắp.

Tổng khối lượng đất đắp của Dự án này gần 159.000 m3, trong đó mới thi công và đắp được khoảng 39.000 m3. Trong quá trình khảo sát, thiết kế, chủ đầu tư đã tổ chức khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng của 8 mỏ vật liệu, trong đó sử dụng 2 mỏ và 6 mỏ dự phòng.

Quá trình triển khai thi công, để đảm bảo chi phí vận chuyển thấp nhất, chủ đầu tư đã thống nhất sử dụng 2 mỏ vật liệu gồm mỏ số 2 và số 6, còn số 7 dự phòng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Lắk chưa có mỏ đất san lấp nào được cấp phép khai thác. Do đó, nhà thầu buộc phải rút máy móc về, tạm dừng thi công Dự án từ tháng 6/2022 đến nay.

Khu vực thuộc Dự án Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana.
Khu vực thuộc Dự án Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana.

Dự án Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 30/10/2018. Công trình đi qua 3 xã của huyện Lắk gồm: Đắk Liêng, Buôn Tría và Buôn Triết, có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung cho các công trình chống hạn cấp bách thuộc Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và giảm nhẹ thiên tai. Dự án được gia hạn đến hết năm 2023.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc