Multimedia Đọc Báo in

Quy định mức chi cho công tác thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

17:43, 04/05/2023

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 20/4 Quy định mức chi đối với các nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm:

Chi phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai (250.000 đồng/người/ngày).

Kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, xác định mức độ thiệt hại với từng đối tượng bị thu hồi đất cụ thể; tính toán giá trị thiệt hại về đất đai, nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác (250.000 đồng/người/ngày).

Lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ khâu tính toán các chỉ tiêu, xác định mức bồi thường, hỗ trợ đến khâu phê duyệt phương án, thông báo công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (250.000 đồng/người/ngày).

Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định (250.000 đồng/người/ngày).

Phục vụ việc hướng dẫn thực hiện, giải quyết những vướng mắc trong tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định (250.000 đồng/người/ngày).

a
Lực lượng chức năng cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Cư Kuin. (Ảnh minh họa)

Chi thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) (300.000 đồng/người/ngày).

Trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; đo đạc xác định diện tích thực tế các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án (nếu có) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm căn cứ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp phải đo đạc lại; kiểm kê số lượng nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (300.000 đồng/người/ngày).

Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo mức chi thực tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ.

Về nội dung chi tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất bao gồm: Chi phục vụ công tác tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất (300.000 đồng/người/ngày). Chi phí bảo vệ, chống tái chiếm đất sau khi tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của thửa đất cưỡng chế thu hồi đến thời điểm hoàn thành việc giải phóng mặt bằn (300.000 đồng/người/ngày). Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện theo mức chi thực tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 5/5/2023.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc