Multimedia Đọc Báo in

Ban hành quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022

08:56, 06/09/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1638/QĐ-UBND, ngày 31/8/2023 về Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 được tính bằng mức giá năm 2021 quy định tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

ảnh
Công trình thủy lợi Ea Kpal (huyện M'Drắk) cung cấp nước tưới cho 35 ha lúa nước của người dân trong vùng 

Cụ thể: Đối với đất trồng lúa được tính theo các đơn giá sau: tưới tiêu bằng động lực là 1.629.000 đồng/ha/vụ; tưới tiêu bằng trọng lực là 1.140.000 đồng/ha/vụ; tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ là 1.385.000 đồng/ha/vụ.

Các trường hợp: tưới, tiêu chủ động một phần (là diện tích được công trình đưa nước vào hoặc tháo nước ra từ cống đầu kênh, nhưng còn thất thường, hộ dùng nước còn phải bơm, tát trong vụ sản xuất) thì mức giá bằng 60% đơn giá nêu trên; chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì mức giá bằng 40%; chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì mức giá bằng 50%; phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì mức giá được tính tăng thêm 20% so với mức giá nêu trên; phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì mức giá cho tưới bằng 70%, cho tiêu bằng 30% mức giá quy định.

Đối với đất trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông xuân thì mức giá bằng 40% mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa.

Ngoài ra, tùy vào các biện pháp công trình (bơm điện hoặc hồ đập, kênh cống) mà giá cấp nước để chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được tính từ 900 – 1.320 đồng/m3; cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu từ 840 – 1.020 đồng/m3 hoặc tính theo héc-ta với mức giá bằng 80% mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa cho một năm theo quy định; cấp nước để nuôi trồng thủy sản từ 600 – 840 đồng/m3 hoặc 250 đồng/m2 mặt thoáng/năm.

Tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị, trừ vùng nội thị, mức giá bằng 5% mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của tưới đối với đất trồng lúa/vụ.

Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại quyết định này là giá chưa có thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại quyết định này là cơ sở để chủ sở hữu công trình thủy lợi; chủ quản lý công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi (đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước) thực hiện thu tiền cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn Đắk Lắk.

UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định này; giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở NN-PTNT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thủ tục thanh toán, quyết toán tiền thu được từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của các đơn vị cung ứng dịch vụ; giao UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát và xác nhận diện tích tưới tiêu hàng năm do đơn vị quản lý cung ứng dịch vụ công ích thủy lợi lập.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) Giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc
Với những người lính mang quân hàm xanh, khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Điều này càng thôi thúc họ vượt khó, đem hết sức mình bảo vệ từng đường biên cột mốc, bảo vệ biên cương lãnh thổ.